Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. – Αγορά Εξοπλισμού
Για την εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης και την αναβάθμιση των οπτικοακουστικών υποδομών του Διεθνούς Kέντρου Eλληνικής Παιδείας-Παράδοσης και Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρετεί ιδιαιτέρως Πανεπιστήμια που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Η αναβάθμιση των  οπτικοακουστικών υποδομών του αμφιθεάτρου του Κέντρου θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. ως συνεδριακού και κοινωνικού κέντρο. 

Η ίδρυση του  ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. χρηματοδοτήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η κύρια δραστηριότητα που στεγάζεται στο  ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. είναι το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.