Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων - Αγορά εξοπλισμού
Για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού της κλινικής, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της στη φροντίδα των ασθενών. Η δωρεά θα ωφελήσει άμεσα ασθενείς που πάσχουν από καρδιοθωρακικές παθήσεις. 
Η Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α. παρέχει υπηρεσίες υγείας που καλύπτουν όλο το φάσμα της καρδιακής και θωρακικής χειρουργικής ενηλίκων. Η κλινική είναι αναγνωρισμένη ως Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο στην Τεχνολογία Εξωσωματικής Κυκλοφορίας του Αίματος (συστήματα MECC – Minimal Extracorporeal Circulation Technology). Είναι μέλος του Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) και του Ευρωπαϊκού Μητρώου για ασθενείς με Μηχανική Υποστήριξη της Κυκλοφορίας (Euromacs). Το τμήμα αποτελείται από καρδιοθωρακικούς αναισθησιολόγους, ιατρούς εντατικής θεραπείας, φυσιοθεραπευτές και ψυχιάτρους.