Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Ακτινολογικό Εργαστήριο - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά (αντικατάσταση) εξοπλισμού αγγειογραφίας που θα χρησιμοποιηθεί τόσο από τα εργαστήρια επεμβατικής ακτινολογίας όσο και από τα καρδιαγγειακά εργαστήρια.

Το Νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1953, με χωρητικότητα 680 κλινών και 1.500 μέλη προσωπικού.