Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου - Ανακαινιστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Ανακαινιστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Η δωρεά περιλαμβάνει ανακαινιστικές εργασίες, αγορά εξοπλισμού και εγκατάσταση λογισμικού διασύνδεσης όλων των μονάδων για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ΜΕΘ Παίδων του  Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 2001 και υπάγεται στην Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.