Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ακτινολογικό Τμήμα - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ενός Μαγνητικού Τομογράφου.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1990, έχει δυναμικότητα άνω των 760 κλινών και απασχολεί προσωπικό άνω των 2000 ατόμων. Το Νοσοκομείο καλύπτει μία πολύ ευρεία περιοχή –όλη τη δυτική περιφέρεια της Ελλάδας– εξυπηρετώντας  περισσότερους από 600.000 ανθρώπους. Ως Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διατηρεί μακροχρόνια στενή συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και τη Νοσηλευτική Σχολή Ιωαννίνων. Υποδέχεται περίπου 45.000 ασθενείς ετησίως στις Κλινικές του και περίπου 130.000 άνθρωποι χρησιμοποιούν τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου κάθε χρόνο.