Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Παιδιατρικό Τμήμα – Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για την ίδρυση μονάδας αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ). 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ ιδρύθηκε το 1995, έχει δυναμικότητα 750 κλινών, και παρέχει ένα πλήρες φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν μονάδες αιμοκάθαρσης, ορθοπεδικής, ογκολογίας, παιδιατρικής, καθώς και μία μονάδα καρδιολογικής φροντίδας.