Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης

Για την κάλυψη των μισθών ειδικών εκπαιδευτών, με σκοπό την εκπαίδευση τυφλών παιδιών και ενηλίκων, που κατοικούν σε όλη την Ελλάδα, σε θέματα προσανατολισμού, κινητικότητας και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, για περίοδο δύο ετών. 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ιδρύθηκε το 1932 και είναι ο πρώτος φορέας αυτοοργάνωσης των τυφλών, και όλων των ατόμων με αναπηρίες, στην Ελλάδα. Είναι μέλος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου οργανισμού, ήτοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU) και της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών (WBU). Από το 1985 λειτουργεί σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά πρότυπα, καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη τη χώρα μέσω 9 περιφερειακών ενώσεων, και προσφέροντας σε όλα τα τυφλά άτομα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα όρασης και σε κοινές προσπάθειες για την προστασία των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.