Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών (Π.Σ.Α.Τ.) - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών (Π.Σ.Α.Τ.)

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη ενός προγράμματος εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για αθλητικούς δημοσιογράφους.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών ιδρύθηκε το 1952 και από τότε έχει αφιερωθεί στην υπηρεσία της δημοσιογραφίας, του Αθλητισμού και της Νεολαίας. Ο Π.Σ.Α.Τ. και είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Ένωση Αθλητικών Συντακτών (AIPS)