Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών

Αγορά οικοπέδου
Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση νέου παραρτήματος.

Ο Σύλλογος Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών είναι ο μοναδικός του είδους του στην Ελλάδα. Παρέχει στέγη σε αυτιστικά παιδιά που τα παραμελούν ή τα  κακομεταχειρίζονται συνήθως οι γονείς τους.