Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλητικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»

Όχημα
Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς ενός οχήματος.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλητικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» ιδρύθηκε το 1996 από μία ομάδα επαγγελματιών ειδικής εκπαίδευσης, με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών, δημιουργικών και ψυχαγωγικών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες με διανοητικές αναπηρίες, αναπτυξιακές διαταραχές και αυτισμό.