Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.)

Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση με σκοπό την καθιέρωση ετήσιας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές παιδιών πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού.
 
Η  Ένωση Ιδρύθηκε πριν από 90 χρόνια. Σκοπός της είναι να παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες στα μέλη της.