Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατώτερων Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών

Χρηματοδότηση προγράμματος και αγορά εξοπλισμού
Χρηματοδότηση με σκοπό την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την αγορά εξοπλισμού για τα γραφεία της Ένωσης.
 
Η Ένωση είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο  ιδρύθηκε το 1981. Σκοπός της είναι η συσπείρωση των μελών της, η συνεργασία με παρεμφερή σωματεία προς  εξυπηρέτηση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων  της Ναυτιλίας σε όλους τους κλάδους της, η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο την προαγωγή του μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της, η μέριμνα για την επέκταση της Ναυτικής Νομοθεσίας, η εξασφάλιση εργασίας για τα μέλη της και η οικονομική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων μελών.  Μέλη της Ένωσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι μόνον εργαζόμενοι στα επαγγελματικά και ιδιωτικά θαλαμηγά σκάφη.