Πανελλαδικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών - Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Κατασκευαστικές εργασίες
Εργασίες ανακαίνισης σχολείου και εργαστηρίου στην κοινότητα Αμφιτρίτης.

Ο Σύλλογος  διαθέτει τρόφιμα, πετρέλαιο θέρμανσης και φάρμακα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το νέο παράρτημα  δίνει στα νέα παιδιά τη δυνατότητα να διαπαιδαγωγηθούν, καθώς και να χρησιμοποιούν τους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων και τη βιβλιοθήκη.