Παίζοντας

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη προγράμματος προώθησης του παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας του παιχνιδιού των παιδιών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στους Δήμους Αθήνας και Καλλιθέας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και πρόκειται να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 με σκοπό την προαγωγή του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία.