Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Αγορά οχημάτων
Αγορά δύο μικρών λεωφορείων για τη μεταφορά των παιδιών από και προς το νοσοκομείο, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του νοσοκομείου έχουν αποκεντρωθεί και απαιτείται συνεπώς η μεταφορά των παιδιών σε διάφορα κέντρα ανά την Αττική.