Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος Καβάλας»

Αγορά εξοπλισμού
 Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει την αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ηλεκτρικών συσκευών.  

Η Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος Καβάλας» ιδρύθηκε το 1947. Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 14 κορίτσια, ηλικίας 6 έως 21 ετών.