Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων & Αγορά Οχήματος
Δωρεά για την πρόσληψη 7 μελών προσωπικού, για περίοδο ενός έτους, και για την αγορά σχολικού λεωφορείου. 

Η Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» ιδρύθηκε το 1947 με την επωνυμία «Αναρρωτήριο Παίδων» και από το 1970 φέρει την σημερινή ονομασία της. Είναι ένα από τα τρία παραρτήματα του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα».

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, η μόρφωση και η εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Φιλοξενεί σήμερα 29 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 3 έως 12 ετών. Το Κέντρο λειτουργεί πρόγραμμα ανάδοχης φροντίδας, με πολλές αναδοχές σε όλη τη χώρα.