Παιδόπολη «Αγία Όλγα» Φλώρινας

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει την αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων και την αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συσκευών.

H  Παιδόπολη «Αγία Όλγα» Φλώρινας ιδρύθηκε το 1947 με την ονομασία «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος» και από το 1980 φέρει τη σημερινή ονομασία της. Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 29 κορίτσια, ηλικίας 6 έως 22 ετών.