Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» - Μερική κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»

Μερική κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Οικογένειας.

Η δωρεά περιλαμβάνει α) την αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ηλεκτρικών συσκευών και β) την πρόσληψη ενός ψυχολόγου και ενός κοινωνικού λειτουργού, για ένα έτος.

Η Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», ιδρύθηκε το 1949 με την επωνυμία  «Παιδόπολη – Επαγγελματική Σχολή Αγία Βαρβάρα». Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Φιλοξενεί σήμερα 30 κορίτσια, ηλικίας 12 έως18 ετών.