Παιδικά Χωριά SOS - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παιδικά Χωριά SOS

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη της πιλοτικής φάσης μίας νέας εθνικής πρωτοβουλίας για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών.

Σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους ή είναι άστεγα για άλλους λόγους.