Παιδικά Χωριά SOS

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος Ξενώνων SOS, το οποίο περιλαμβάνει δύο ξενώνες για κακοποιημένα παιδιά στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στη φροντίδα και την προστασία κακοποιημένων βρεφών και νηπίων, προσφέροντάς τους άμεση προστασία και βραχυπρόθεσμο άσυλο, καθώς και εντατική θεραπευτική υποστήριξη. Ο Ξενώνας στην Αττική λειτουργεί σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό Σωματεία ΕΛΙΖΑ - Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού. 
Σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους ή είναι άστεγα για άλλους λόγους. Οι παιδαγωγικές αρχές του οργανισμού θεωρούνται παραδειγματικές και η οικογένεια των Παιδικών Χωριών SOS θεωρείται η καλύτερη εναλλακτική του φυσικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος λειτουργούν 3 Χωριά στην Αττική, την Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και 2 Στέγες Νέων και 3 Κέντρα Στήριξης.