Παιδικά Χωριά SOS - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παιδικά Χωριά SOS

Χρηματοδότηση προγράμματος
Ανέγερση κοινωνικού κέντρου με σκοπό τη στήριξη παιδιών με ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας του σεισμού που έγινε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1999.