Παιδικά Χωριά SOS

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.