Παιδικά Χωριά SOS - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παιδικά Χωριά SOS

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.