Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά

Κατασκευαστικές εργασίες
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και κατασκευαστικές εργασίες.

Η «Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά» είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και την ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία. Διαδίδει τις χριστιανικές αρχές και διαχειρίζεται τον «Οίκο Χριστιανικής Αγάπης», που επιδίδεται στη φροντίδα ηλικιωμένων γυναικών.