Οργάνωση Γη

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την απασχόληση εκτελεστικού στελέχους του οργανισμού για ένα έτος.  

Η Οργάνωση Γη ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Από την ίδρυσή της, λειτουργεί ένα πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο ονομάζεται «Κέντρο της Γης» και βρίσκεται στο Ίλιον, στην καρδιά της Δυτικής Αττικής. Σκοπός της οργάνωσης είναι η διάδοση της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Νοημοσύνης (Environmental Social Intelligence – ESI), δηλαδή η πληροφόρηση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, καθώς και με τους τρόπους που μπορούν οι ενεργοί πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση ποιότητας της ζωής τους.