Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (Ο.Δ.Ε.Γ.)

Διαγωνισμός
Χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού Aρχαίων Eλληνικών.

Ο O.Δ.E.Γ. ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό την εδραίωση της χρήσης των ελληνικών εκτός Eλλάδας. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 600 μέλη. Απονέμει υποτροφίες για τη μελέτη της γλώσσας, διοργανώνει συνέδρια και διαλέξεις, εκδίδει βιβλία και έντυπα, βοηθά τα σχολεία εκμάθησης γλωσσών και γενικότερα προωθεί την ελληνική γλώσσα.