Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής W.R.O.™ και της πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος Microscience STEM, για τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18. 

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2014 με στόχο την εισαγωγή και την προώθηση της εκπαίδευσης STEM στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Αποτελείται από δύο οργανισμούς. Ο ένας είναι αφιερωμένος στην εκπαίδευση STEM και ο άλλος στην Παγκόσμια Ρομποτική Ολυμπιάδα (WRO).