Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης - Όχημα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Όχημα

Δωρεά για την αγορά ενός οχήματος για το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας από το 1917. Η Πράσινη Μονάδα είναι ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ασθενείς, το οποίο συνδυάζει την επαγγελματική κατάρτιση και την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας, με τελικό στόχο την επανένταξη των ατόμων στην κοινωνία.