Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος της Ομοσπονδίας, για την ερμηνεία της νοηματικής γλώσσας.

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1968  και αποτελείται από 18 ξεχωριστές ενώσεις-μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αντιπροσωπεύει την κοινότητα των κωφών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και προωθεί τα ίσα δικαιώματα.