Όμιλος Εθελοντών - Χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Όμιλος Εθελοντών

Χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων
Χρηματοδότηση προγραμμάτων για παιδιά και ηλικιωμένους.

Ο Όμιλος άρχισε να λειτουργεί το 1953 με σκοπό να ενθαρρύνει τα μέλη της κοινότητας να προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες, χρόνο και χρήματα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ο Όμιλος έχει ιδρύσει δύο κέντρα, ένα για ηλικιωμένους και ένα για παιδιά από άπορες οικογένειες. Και τα δύο κέντρα λειτουργούν ως  σταθμοί και παρέχουν μόρφωση, απασχόληση, ψυχαγωγία, ιατρική περίθαλψη και συμβουλευτική. Πάνω από 300 παιδιά έχουν επωφεληθεί από τα  προγράμματα τα τελευταία χρόνια.