Ομάδα Εργασίας για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα

Συνάντηση

Χρηματοδότηση της τελικής συνάντησης της  Ομάδας Εργασίας για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα, η οποία  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου 2008  στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
Η Ομάδα Εργασίας για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα είναι ανεξάρτητο σώμα ειδικών προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Απώτερος σκοπός της ομάδας αυτής είναι η σύνταξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για το δίκαιο δανειοληπτικών συμβάσεων και το περιουσιακό δίκαιο, ώστε να χρησιμοποιηθεί από δικαστήρια, εθνικούς και ευρωπαϊκούς νομοθέτες, καθώς και για ακαδημαϊκή διδασκαλία.