Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την έναρξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού προγράμματος "ΑΓΩΝ: Μια Ολυμπιακή Κληρονομιά", καθώς και των συμπληρωματικών διαδραστικών προγραμμάτων γύρω από την ίδια θεματική που το συνοδεύουν, στο πλαίσιο του έργου του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας με σκοπό τη διάδοση των αξιών και των ιδανικών των Ολυμπιακών Αγώνων.