Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου

Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για την κατασκευή ενός πάρκου οδικής ασφάλειας εντός των σχολικών εγκαταστάσεων.

Το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου ιδρύθηκε το 1926 και βρίσκεται σε ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Χαλκιδικής, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολύνθου.