Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίου Πέλλας

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίου Πέλλας, που ιδρύθηκε το 1937, είναι μια σχολική μονάδα που διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας.