Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Φρε

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη της ανακαίνισης δύο τάξεων. 

Το Δημοτικό Σχολείο Φρε παρέχει πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 34 μαθητές, ενώ απασχολεί 7 εκπαιδευτικούς. Το σχολείο προσφέρει στους μαθητές εξωσχολικά προγράμματα και δραστηριότητες, όπως Γλυπτική, Ρομποτική, Κεραμική και Φυσική, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες στη φύση.