Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος για τη μείωση της φτώχειας, το οποίο προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες με στοχευμένη υποστήριξη. 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών ιδρύθηκε το 2006, με σκοπό να επιβλέπει και να συντονίζει τις δράσεις των 25 Ενώσεων Κωνσταντινουπολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, η Ομοσπονδία προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, παρέχοντας τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης. Ασχολείται επίσης με την προώθηση του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη.