Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου

Ανακαίνιση

Δωρεά για την υποστήριξη των έργων ανακαίνισης και για την αγορά εξοπλισμού για τον Οίκο Ευγηρίας.

Ο Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου ιδρύθηκε το 1969, για να παρέχει φροντίδα στους ηλικιωμένους από την Κεφαλονιά και τα γύρω νησιά.