Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνέδριο

Δωρεά για τη μερική υποστήριξη του Συνεδρίου για την Έρευνα στην Οικονομική Θεωρία και την Οικονομετρία (CRETE), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Μήλο.

Το CRETE είναι ένα ετήσιο συνέδριο που καλύπτει διάφορους τομείς της οικονομικής θεωρίας και της οικονομετρίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις σε επιλεγμένους τομείς από καταξιωμένους καθηγητές, καθώς και παρουσιάσεις εργασιών από ανώτερους διδακτορικούς φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού.