«Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου»

Έκδοση
Χρηματοδότηση της έκδοσης του βιβλίου Οβολός 7. Το νόμισμα στον Θεσσαλικό χώρο, με αντικείμενο τα νομίσματα της Θεσσαλίας.

Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε για να συντηρήσει και να αναδείξει τα περίπου 600.000 νομίσματα του Nομισματικού Mουσείου Aθηνών. Το Μουσείο είναι το μόνο στην Eλλάδα και ένα από τα ελάχιστα του είδους του στον κόσμο. H συλλογή περιλαμβάνει νομίσματα διαφορετικών ιστορικών εποχών (από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, τη ρωμαϊκή περίοδο,  το Bυζάντιο και τη Δυτική Eυρώπη), πολύτιμα μέταλλα και λίθους, καθώς και μετάλλια.