«Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα»

Έκδοση

Χρηματοδότηση έκδοσης με αντικείμενο τα ιστορικά μουσεία της Eλλάδας. Η έκδοση χρησιμοποιείται στα σχολεία προκειμένου οι μαθητές να μάθουν για το κάθε μουσείο και τις συλλογές του, τη θέση του, την αρχιτεκτονική του, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως η συνεργασία μεταξύ μουσείων, οι ιστοσελίδες τους, κλπ.