Οι Φίλοι του Μουσείου Δ. Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Κατασκευαστικές εργασίες
Εργασίες αποπεράτωσης νέας πτέρυγας του Μουσείου.

Ο Σύλλογος Oι Φίλοι του Moυσείου Δ. Σολωμού και Eπιφανών Zακυνθίων ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό την προώθηση και τη υποστήριξη του Μουσείου μέσω εκδόσεων και CD  που αφορούν τη μουσική, την αρχιτεκτονική και την ιστορία των Iονίων Νήσων.