Οι Φίλοι του Μουσείου Δ. Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Ανέγερση κτιρίου
Ανέγερση βιβλιοθήκης σπάνιων βιβλίων με 20.000 τόμους από τον αρχαίο μέχρι τον σύγχρονο ελληνικό κόσμο.