Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Ενίσχυση για την υλοποίηση προγράμματος μουσικών σχολείων στον Εύδηλο Ικαρίας και στο Μούνδρο Λήμνου, για την αγορά μουσικών οργάνων, την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την παραγωγή παιδικών εκδόσεων.