Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας - Εκπαιδευτικό υλικό - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας

Εκπαιδευτικό υλικό
Αγορά βιβλίων για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Κάσου.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στα ελληνικά νησιά και η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Ο Σύλλογος διοργανώνει εκδρομές, διαλέξεις, σεμινάρια, επισκέψεις και συζητήσεις. Επίσης, συλλέγει έργα από τα νησιά, αποστέλλει εκπαιδευτικό υλικό και διευκολύνει την ανταλλαγή μαθητών.