Οι Φίλοι του Αμυκλαίου

Εργασίες αποκατάστασης
Δωρεά για την υποστήριξη των απαραίτητων αρχιτεκτονικών/τεχνικών μελετών προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος στους επισκέπτες ο αρχαιολογικός χώρος του ιερού του Απόλλωνα Αμυκλαίου.

Η Ένωση «Φίλοι του Αμυκλαίου» ιδρύθηκε το 2011 με στόχο την υποστήριξη του «Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών», το οποίο ξεκίνησαν το 2005 ο Καθηγητής Άγγελος Δεληβορριάς και ο αρχαιολόγος Δρ. Σταύρος Βλίζος, με αφορμή τη συνεχιζόμενη αρχαιολογική ανασκαφή του ιερού του Αμυκλών, κοντά στη Σπάρτη.