Οφέλτης - Ο φίλος της Νεμέας

Εργασίες αναστήλωσης
Μερική χρηματοδότηση της αναστήλωσης της σήραγγας της εισόδου του Αρχαίου Σταδίου της Νεμέας. Το έργο αναστήλωσης περιλαμβάνει την επισκευή, ενοποίηση και αντικατάσταση των λίθων που έχουν σπάσει και χάσει μέρος του αρχικού τους μεγέθους και σχήματος. Η αναστηλωμένη σήραγγα της Εισόδου θα αναβαθμίσει σημαντικά την εμπειρία των αθλητών των Νεμέων Αγώνων, καθώς και των επισκεπτών του Σταδίου. Το Αρχαίο Στάδιο της Νεμέας χτίσθηκε γύρω στο 330 π.Χ., όταν οι αγώνες επέστρεψαν από το Άργος. Είναι παρόμοιο με άλλα στάδια της Πρώιμης Ελληνιστικής περιόδου, όπως εκείνα στην Ολυμπία και την Αθήνα. 

Ο Οφέλτης δημιουργήθηκε το 2006, με σκοπό να στηρίξει την προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας και να επιτύχει την ένταξη του χώρου στη λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο οργανισμός εστιάζει την προσοχή του στην αναστήλωση του Ναού του Νεμείου Διός, τη συντήρηση του Σταδίου της Νεμέας και την ενοποίηση των δύο χώρων.