Ο Κύβος - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο Κύβος

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του Petit Plan: Europa II, ενός δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει προβολές σαρανταπέντε ταινιών μικρού μήκους από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.