Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Μονάδα Γαστρεντολογίας - Αγορά Εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ιδρύθηκε το 1896 και λειτούργησε το 1901. Δέχεται παιδιά έως 14 χρονών, καθώς και μεγαλύτερων ηλικιών, σε ειδικές περιπτώσεις. Η Μονάδα Γαστρεντερολογίας είναι η μοναδική του είδους στην Αττική, και υποδέχεται 2.000 παιδιά ετησίως.