Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ενός αναισθησιολογικού μηχανήματος για την αίθουσα χειρουργείου του νοσοκομείου με σκοπό την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς.