Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ενός αναισθησιολογικού μηχανήματος για την αίθουσα χειρουργείου του νοσοκομείου με σκοπό την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς.