Νομαρχιακός Σύλλογος Λέσβου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η Κυψέλη»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων. 
Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Λέσβου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η Κυψέλη» ιδρύθηκε το 1996 στη Μυτιλήνη, με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών σε όλα τα άτομα άνω των 5 ετών με αναπηρία, στο νησί της Λέσβου. Από το 1996, ο Σύλλογος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σωματικής άσκησης και προπόνησης, μαθήματα υπολογιστών για άτομα με αναπηρία, με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού και εξοπλισμού, εργαστήρια εικονογραφίας, εργαστήρια μουσικής, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, καθώς και εκδρομές σε συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς. Το 2001, ο Σύλλογος μετέφερε τις υπηρεσίες του σε νέο, ιδιόκτητο κτίριο.